Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

BEZPŁATNE SZKOLENIE NA KIEROWCĘ KAT. C

2018-06-14

Leśna Kraina Górnego Śląska zaprasza do udziału w programie "Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska" współfinansowanym ze środków UE, w ramach którego dla uczestników zorganizowane jest bezpłatne szkolenie na kierowcę zawodowego w zakresie przewozu rzeczy (Prawo jazdy kat. C, KWP, kurs ADR). Szkolenia poprzedzają udział w stażu. W ramach projektu uczestnicy mają również możliwość BEZPŁATNEGO skorzystania z usługi doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. Po szkoleniu dla uczestników zapewnione będą 3-miesięczne płatne staże zawodowe w wybranym przedsiębiorstwie na stanowisku kierowcy.

Bezpłatne szkolenie na kierowcę kat. C

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

• wiek 30-64 lata (od dnia 30-tych urodzin);

• zamieszkałe na terenie jednej z gmin:

- powiat lubliniecki: Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków,

- powiat tarnogórski: Kalety, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Tworóg, Zbrosławice,

- powiat gliwicki: Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś;

• osoby bezrobotne (w tym także zarejestrowane w PUP) lub nieaktywne zawodowo;

• osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne lub średnie).

 

Za udział w szkoleniach uczestnicy/uczestniczki otrzymują stypendium szkoleniowe (ok 1529,50 zł netto / za 230h szkolenia). Natomiast za udział w stażu otrzymują stypendium stażowe: (ok 997,00 zł netto / miesięcznie).

 

Ponadto w ramach udziału w projekcie zapewnia się BEZPŁATNIE:

• Refundację kosztów dojazdu na szkolenia,

• Ubezpieczenie w ZUS oraz NNW,

• Wymagane badania lekarskie i psychologiczne do kursów,

• Wymagane badania medycyny pracy przed przystąpieniem do stażu,

• Wyżywienie podczas zajęć teoretycznych,

• Materiały szkoleniowe,

• Egzaminy zewnętrzne,

• Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: http://lesnakrainalgd.pl.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę