Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Dotacje na inwestycje ekologiczne

W Pyskowicach działa program ekologiczny pozwalający na uzyskanie dopłat dla mieszkańców, którzy zdecydowali się na wymianę dotychczasowe źródło ciepła, zastępując go ekologicznym i złożyli wnioski do 31 marca 2018 r.


Do takiej dotacji uprawnione są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu zlokalizowanego na terenie Gminy Pyskowice, w którym ma być zainstalowane zakupione urządzenie.


Wysokość dofinansowania jest ustalana indywidualnie i kwota dopłaty wynosi do 50% kosztów inwestycji – przy czym nie może być większa niż 2000,00 zł kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup urządzenia.


Dopłaty udzielane są na:

  • zakup ekologicznego źródła ciepła,
  • zakup kolektorów słonecznych,
  • wykonania przyłącza w przypadku podłączenia budynku do kotłowni lokalnych lub miejskich.

 

Szczegółowych informacji na temat dotacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 312 lub tel. 32 332 60 16.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę