Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

OPS - Program rządowy "Dobry Start"

Wnioski o świadczenie "Dobry Start" można składać online już od 1 lipca przez stronę internetową empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018!

 

Świadczenie „Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenia do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka – w gminie właściwej względem miejsca zamieszkania. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

 

300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkole (tzw. zerówkę) w szkole lub przedszkolu.

 

Wnioski w wersji tradycyjnej można składać od 1 sierpnia w następujących punktach:

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 w godzinach urzędowania;
– Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Biurze Podawczym nr pokoju 107 w godzinach urzędowania. Wnioski należy pozostawić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Program Dobry Start";
– Miejska Biblioteka Publiczna - Filia Nr 1 w Pyskowicach, ul. Traugutta 53 w godzinach urzędowania. Wnioski należy pozostawić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Program Dobry Start".

 

Druki będą do pobrania w ww. punktach na przełomie lipca/sierpnia oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach www.ops.pyskowice.pl w zakładce „Program rządowy – Dobry Start".

 

Więcej o programie "Dobry Start" można znaleźć na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę