Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

NOWE TARYFY ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

2018-05-22

W dniu 11 grudnia 2017 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które nowelizują tryb zatwierdzania nowych taryf za dostarczaną wodę i odbiór ścieków. Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf, które zatwierdziły: Rada Miejska w Pyskowicach, Rada Miasta Gliwice, Rada Miejska w Sośnicowicach, Rada Gminy Rudziniec oraz Rada Gminy Zbrosławice – obowiązuje tylko do 180 dni licząc od wspomnianego wcześniej 11 grudnia 2017 r. Po tym czasie obowiązywać będzie taryfa zatwierdzona przez nowy organ będący regulatorem rynku usług wodnych  - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach w dniu 12 marca 2018 r. złożyło wniosek taryfowy z prośbą o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice i zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Rudziniec – na okres 3 lat. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję w dniu 25 kwietnia 2018 r. zatwierdzającą ustalone przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach taryfy. Organ regulacyjny stwierdził zgodność projektu taryfy oraz przedstawionego uzasadnienia, z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne.

 

Nowa ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw sztywno reguluje tryb wejścia w życie taryf – 7 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W dniu 17 maja 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. poz. 328, 1566, 2180 z 2017 r.).

 

Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 25.05.2018 r. na okres 3 lat i obowiązuje na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice oraz Rudziniec i jest jedną z najtańszych taryf w województwie śląskim.

 

Tabele taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków dostępne są na stronie: www.bip.pyskowice.pl.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę