Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

POSTĘPOWANIE KONKURSOWE - PREZES ZARZĄDU MZBM - TBS

2018-04-10

Rada Nadzorcza MZBM-TBS Spółki z o.o. w Pyskowicach ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu oraz warunki, jakie powinien spełnić kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu MZBM –TBS Spółki z o.o. w Pyskowicach określa Regulamin konkursu. Kandydaci winni składać zgłoszenia w zamkniętych kopertach na adres: MZBM-TBS Spółka z o.o., ul. Strzelców Bytomskich 9, 44-120 Pyskowice, z dopiskiem „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu” (NIE OTWIERAĆ) w terminie do 27 kwietnia 2018 r. do godziny 14.00. Ogłoszenie o konkursie oraz Regulamin konkursu dostępny jest w zakładce: Praca - nabory. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 233 21 07 oraz w siedzibie Spółki.

MZBM - TBS SP. Z O.O. - logo
Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę