Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO AUDYTU I KONTROLI

32 332 60 28

e-mail:

e.lapucha@pyskowice.pl

audyt@pyskowice.pl

j.bienkowska@pyskowice.pl

pok. 208 (I piętro)

Do zakresu zadań Biura Audytu i Kontroli należy:

- Prowadzenie audytu wewnętrznego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy; sporządzanie planu audytu wewnętrznego na podstawie analizy ryzyka i w porozumieniu z Burmistrzem Miasta; realizacja zadań audytowych w celu wspierania Burmistrza Miasta w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, sporządzanie sprawozdań z realizacji audytu wewnętrznego; realizacja zadań doradczych na wniosek Burmistrza Miasta bądź z własnej inicjatywy w celu przedstawienia opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki; współpraca z audytorami zewnętrznymi i innymi instytucjami kontrolnymi; opracowywanie projektów planów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta; przeprowadzanie kontroli w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza rocznego planu kontroli; przeprowadzanie kontroli doraźnych, poza planem, zleconych przez Burmistrza Miasta; sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli; monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę