Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

BIURO RADY MIEJSKIEJ

BIURO RADY MIEJSKIEJ

32 332 60 61,

e-mail:

b.rutkowska@pyskowice.pl

pok. 218 (I piętro)

 

- Kierownik Biura - organizacja pracy wydziału; udział w opracowywaniu projektów uchwał Rady Miejskiej; opracowywanie aktów prawa wewnętrznego regulujących sprawy z zakresu powierzonych zadań biura; zapewnienie dostępu do informacji publicznej z zakresu realizowanych przez Biuro zadań, udzielanie informacji publicznej oraz udostępnianie w tym zakresie dokumentów; prowadzenie  sprawozdawczości finansowej z zakresu zadań wykonywanych przez Biuro Rady Miejskiej; obsługa i prowadzenie systemu informacyjnego (BIP) w zakresie działania Biura Rady Miejskie; prowadzenie spraw dotyczących Statutu Miasta Pyskowice.

 

32 332 60 60

e-mail:

j.stasiuk@pyskowice.pl

pok. 220 (I piętro)

- obsługa kancelaryjno-biurowa oraz organizacja posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji; sprawowanie administracyjnej obsługi radnych oraz udzielanie pomocy w wykonywaniu ich mandatu; organizowanie współpracy radnych ze wspólnotą samorządową; zapewnienie obsługi dyżurów przewodniczącego Rady i jego zastępcy; organizacja wyborów ławników  do sądów powszechnych.
Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę