Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Wybory samorządowe 2018
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Nieodpłatna pomoc prawna

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015r. poz. 1255) z dniem 4 stycznia 2016 r. uruchomiony został PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

 

Punkt zlokalizowany jest w Pyskowicach w Urzędzie Miejskim przy ul. Strzelców Bytomskich 3 na parterze, i czynny jest:

 • poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 11.30-15.30
 • czwartek w godzinach 13.30-17.30
 • piątek w godzinach 9.00-13.00

 

Wyjątki:

 • 1 stycznia – punkt nieczynny
 • 4 stycznia – punkt czynny w godzinach 9.30-17.30
 • 2 kwietnia - punkt nieczynny
 • 5 kwietnia - punkt czynny w godzinach 9.30-17.30
 • 30 kwietnia - punkt czynny w godzinach 7.30-15.30
 • 1, 3 i 31 maja - punkt nieczynny
 • 2 maja - punkt czynny w godzinach 7.30-15.30
 • 4 maja - punkt czynny w czodzinach 7.30-13.30
 • 28 maja - punkt czynny w godzinach 7.30-15.30
 • 13 sierpnia - punkt czynny w godzinach 7.30-15.30
 • 15 sierpnia - punkt nieczynny
 • 31 października - punkt czynny w godzinach 7.30-15.30
 • 1 listopada - punkt nieczynny
 • 24 grudnia - punkt czynny w godzinach 8.00-14.00
 • 25 i 26 grudnia - punkt nieczynny
 • 27 grudnia - punkt czynny w godzinach 8.30-15.30
 • 28 grudnia - punkt czynny w godzinach 8.00-15.00

 

Więcej o nowym systemie darmowej pomocy prawnej można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1). której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

 

2). która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

 

3). która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 poz. 1206 oraz z 2015r. poz. 693), lub

 

4). która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

 

5). która nie ukończyła 26 lat, lub

 

6). która ukończyła 65 lat, lub

 

7). która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę