Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA 

   

32 332 60 72

e-mail:

b.kubiak@pyskowice.pl

pok. 318 (II piętro)

 

Naczelnik Wydziału - kierowanie pracą Wydziału

- Reprezentowanie Burmistrza Miasta na umowach nabywania i zbywania nieruchomości, ustanawiania użytkowania wieczystego, obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi; składanie w imieniu Gminy wszelkich oświadczeń wymaganych obowiązującymi przepisami dla prawidłowego gospodarowania nieruchomościami na terenie Gminy; wydawanie z upoważnienia Burmistrza Miasta decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej dotyczących podziałów nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozgraniczania nieruchomości, opłat adiacenckich; organizowanie pracy wydziału, koordynowanie zadań na poszczególnych stanowiskach; współpraca z Radą Miejską, opracowywanie materiałów na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, przygotowywanie materiałów sesyjnych; realizacja planu rzeczowo-finansowego wydziału; obsługa programu komputerowego VEWID v.6.1 

 

32 332 60 58

e-mail:

e.marszalek@pyskowice.pl

pok. 332 (II piętro)

 

- Prowadzenie postępowań w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości; prowadzenie postępowań w zakresie opłat adiacenckich oraz prawa pierwokupu; zbywanie i nabywanie nieruchomości niezabudowanych; zbywanie działek przyległych; prowadzenie spraw zamiany nieruchomości; prowadzenie procedury w zakresie ustalania odszkodowań za drogi.

 

32 332 60 74

e-mail:

e.skolik@pyskowice.pl

pok. 320 (II piętro)

- Prowadzenie spraw wydzierżawiania gruntów na cele rolne i nie rolne; sprawozdawczość GUS -u z zakresu rolnictwa, leśnictwa itp.; współpraca z ARiMR w zakresie udzielania pomocy rolnikom ubiegającym się o dotacje z UE; przeprowadzanie kontroli gospodarstw rolnych w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia; współpraca z WODR w Mikołowie oraz innymi jednostkami wykonującymi zadania dla rolnictwa; kontrole stanu zagospodarowania gruntów gminnych; kontrola wpływów i egzekucja należności z tyt. dzierżaw; zbywanie garaży.

 

32 332 60 75

e-mail:

k.kornas@pyskowice.pl

pok. 321 (II piętro)

 

 

- Regulacje stanów prawnych nieruchomości; przygotowywanie materiałów i prowadzenie postępowań w zakresie komunalizacji mienia; sprawy uwłaszczeń osób prawnych i osób fizycznych; regulacje własnościowe wspólnot mieszkaniowych; ustanawianie służebności gruntowych, w tym służebności przesyłu; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

32 332 60 70

e-mail:

d.kaminska@pyskowice.pl

pok. 331 (II piętro)

 

 

- Zbywanie lokali mieszkalnych; współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie eliminacji roszczeń z tytułu kaucji mieszkaniowych; przygotowywanie wspólnie z Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej Planów Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy; prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gminnego zasobu mieszkaniowego; zbywanie lokali użytkowych; zbywanie nieruchomości zabudowanych.

32 332 60 73

e-mail:

a.piela@pyskowice.pl

pok. 319 (II piętro)

 

- Egzekucja należności Gminy w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste oraz rozkładania ceny na raty; prowadzenie działań w zakresie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste; sprawy ustanawiania i wykreślania hipoteki na nieruchomościach; obsługa programu komputerowego „Wieczyste użytkowanie"; bieżąca współpraca z BIP; przygotowywanie spraw z zakresu zamówień publicznych; sprawozdawczość finansowa z zakresu wydziału.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę