Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

32 332 60 04

e-mail:

ksiss@pyskowice.pl

j.ziobrowska@pyskowice.pl

pok. 104 (parter)

 

 Naczelnik Wydziału - kierowanie pracą Wydziału

Prowadzenie spraw dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. 

32 332 60 78

e-mail:

s.nowak@pyskowice.pl

pok. 103 (parter)

- Współdziałanie ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie rozwoju kultury fizycznej i turystyki, zlecanie zadań jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych działających w sferze sportu i rekreacji oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej z zakresu pracy Wydziału, nadzór i kontrola nad działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w zakresie sportu, przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzanie masowych imprez sportowych oraz przyjmowanie zawiadomień o ich organizacji, planowanie, sprawozdawczość i obsługa finansowa Wydziału w zakresie kultury fizycznej oraz funduszu „korkowego", realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie: ustalania potrzeb oraz bieżącej koordynacji działań profilaktycznych na terenie szkół, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, koordynowanie działań związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, pełnienie funkcji opiekuna podczas wyjazdów/wycieczek organizowanych przez Wydziału
 

32 332 60 77

e-mail:

b.kikut@pyskowice.pl

pok. 102 (parter)

 

- Sprawy związane z organizacją imprez miejskich – ubezpieczenia, zezwolenia dotyczące organizacji imprez masowych, nadzór i kontrola nad działalnością instytucji kultury, organizacja i nadzorowanie wypoczynku w mieście w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w szczególności: inicjowanie i organizacja wycieczek/wyjazdów, wyszukiwanie atrakcyjnych miejsc, rezerwacje, ustalanie opieki (umowy), wyłanianie najkorzystniejszej formy przewozowej (umowa), sprawozdawczość, sprawy związane z kulturą fizyczną i turystyką, prowadzenie rejestru instytucji kultury, realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie: nadzoru nad prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych, zawierania umów z osobami fizycznymi i podmiotami realizującymi zadanie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnienie funkcji opiekuna podczas wyjazdów/wycieczek organizowanych przez Wydziału

 

32 332 60 03

e-mail:

w.szustakowski@pyskowice.pl

pok. 101 (parter)

 

- Prowadzenie spraw związanych z urządzeniami sportowymi znajdującymi się na terenie miasta, nie będącymi w administrowaniu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, sprawy dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta, inicjowanie i podejmowanie działań i akcji charytatywnych o zasięgu ogólnomiejskim w zakresie ochrony zdrowia, bezrobocie, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, nadzór i współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Miejskim Żłobkiem, zlecanie zadań jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych działających w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę