Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Wybory samorządowe 2018
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

32 332 60 53

e-mail:

a.cichorz@pyskowice.pl

pok. 317 (II piętro)

 

Naczelnik Wydziału

- Organizowanie pracy wydziału; koordynowanie zadań na poszczególnych stanowiskach; nadzorowanie

i kontrolowanie realizacji zadań wymienionych  w zakresie działań wydziału; zawieranie umów z zakresu działań wydziału wraz z Sekretarzem Miasta; realizacja planu rzeczowo - finansowego wydziału.

 

32 332 60 51

e-mail: 

p.denisiewicz@pyskowice.pl

pok. 315 (II piętro)

 Zastępca Naczelnika Wydziału

- nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego; zaopatrzenie materiałowo - techniczne na cele administracyjne; prowadzenie spraw dotyczących: łączności komórkowej, ppoż, szkoleń i dokształcania pracowników Urzędu; prowadzenie ewidencji składników majątkowych Urzędu; prowadzenie spraw dotyczących herbu i innych symboli miasta; bezpośredni nadzór nad pracą pracowników BOI  oraz pracowników obsługi; pełnienie zastępstwa za naczelnika w czasie jego nieobecności.

 

32 332 60 00

e-mail:

biuro@pyskowice.pl

pok. 107 (parter)

Biuro Obsługi Interesanta
- udzielanie informacji o zakresie działania wydziałów i sposobie załatwiania spraw; przyjmowanie podań; weryfikacja kompletności dokumentów; wydawanie spraw załatwionych

-  prowadzenie spraw dot. skarg i wniosków

 

32 332 60 20

e-mail:

a.ziobro@pyskowice.pl

pok. 215 (I piętro)

 

- obsługa sekretariatu Burmistrza Miasta i jego Zastępcy;

32 332 60 54

e-mail:

m.inglot@pyskowice.pl

pok. 315a (II piętro)

 

- obsługa funduszu socjalnego; sprawy b.h.p.; sprawy najmu lokali w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 3

 

32 332 60 52

e-mail:

b.migda@pyskowice.pl

pok. 316 (II piętro)

 

- kadry

 

32 332 60 57

e-mail:

j.michalska@pyskowice.pl

pok. 333 (II piętro)

 

- opracowywanie projektów aktów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego; realizacja planu kontroli Wydziału

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę