Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

32 332 60 53

e-mail:

a.cichorz@pyskowice.pl

pok. 317 (II piętro)

 

Naczelnik Wydziału

- Organizowanie pracy wydziału; koordynowanie zadań na poszczególnych stanowiskach; nadzorowanie

i kontrolowanie realizacji zadań wymienionych  w zakresie działań wydziału; zawieranie umów z zakresu działań wydziału wraz z Sekretarzem Miasta; realizacja planu rzeczowo - finansowego wydziału.

 

32 332 60 51

e-mail: 

p.denisiewicz@pyskowice.pl

pok. 315 (II piętro)

 Zastępca Naczelnika Wydziału

- nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego; zaopatrzenie materiałowo - techniczne na cele administracyjne; prowadzenie spraw dotyczących: łączności komórkowej, ppoż, szkoleń i dokształcania pracowników Urzędu; prowadzenie ewidencji składników majątkowych Urzędu; prowadzenie spraw dotyczących herbu i innych symboli miasta; bezpośredni nadzór nad pracą pracowników BOI  oraz pracowników obsługi; pełnienie zastępstwa za naczelnika w czasie jego nieobecności.

 

32 332 60 00

e-mail:

biuro@pyskowice.pl

pok. 107 (parter)

Biuro Obsługi Interesanta
- udzielanie informacji o zakresie działania wydziałów i sposobie załatwiania spraw; przyjmowanie podań; weryfikacja kompletności dokumentów; wydawanie spraw załatwionych

-  prowadzenie spraw dot. skarg i wniosków

 

32 332 60 20

e-mail:

a.ziobro@pyskowice.pl

pok. 215 (I piętro)

 

- obsługa sekretariatu Burmistrza Miasta i jego Zastępcy;

32 332 60 54

e-mail:

m.inglot@pyskowice.pl

pok. 315a (II piętro)

 

- obsługa funduszu socjalnego; sprawy b.h.p.; sprawy najmu lokali w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 3

 

32 332 60 52

e-mail:

b.migda@pyskowice.pl

pok. 316 (II piętro)

 

- kadry

 

32 332 60 57

e-mail:

j.michalska@pyskowice.pl

pok. 333 (II piętro)

 

- opracowywanie projektów aktów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego; realizacja planu kontroli Wydziału

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę