Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Przygotowanie Strategii Rozwoju Miasta

Rozpoczęcie prac nad dokumentem „Strategia Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030"

 

Urząd Miejski w Pyskowicach przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030. Strategia rozwoju miasta stanowi instrument polityki rozwoju lokalnego i ustala jasną drogę, którą powinno kierować się miasto Pyskowice, by jednocześnie realizować politykę województwa, powiatu, uwzględniać priorytety samorządu oraz potrzeby interesariuszy rozwoju. Dzięki zastosowaniu planowania strategicznego miasto jest w stanie lepiej dostosować się do szybko zmieniającego się otoczenia, przewidzieć problemy i skutecznie je rozwiązywać oraz wykorzystać przy tym potencjalne możliwości rozwoju. Planowanie strategiczne mobilizuje wszystkich interesariuszy do aktywności i działania na rzecz rozwoju miasta. W ramach opracowywania strategii nastąpi zdiagnozowanie zasobów miasta oraz czynników zewnętrznych przejawiających się m.in. tworzeniem partnerstw międzysektorowych czy umiejętnym korzystaniem ze środków unijnych. Strategia pozwala na precyzowanie jasnych i osiągalnych celów, kierunków rozwoju oraz skoordynowanych zadań do realizacji, które bliskie są oczekiwaniom i potrzebom społeczności lokalnej. Działania strategiczne zaplanowane w ramach dokumentu przyczynią się m.in. do rozwoju społeczno-gospodarczego, przywrócenia ładu przestrzennego, wzmocnienia aktywności społecznej, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz poprawy jakości życia mieszkańców Pyskowic. Na każdym etapie tworzenia strategii zapewniony zostanie dialog z lokalną społecznością i innymi interesariuszami rozwoju.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę