Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI 

 

 

32 332 60 49

e-mail:

ppi@pyskowice.pl

p.kowalski@pyskowice.pl

pok. 304 (II piętro)

 

 

Naczelnik Wydziału - przygotowywanie i nadzór nad opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju miasta; prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta w związkach, organizacjach, fundacjach i innych stowarzyszeniach zwiazanych z działalnością Wydziału; inicjowanie i koordynowanie spraw związanych ze współpracą z innymi gminami, stowarzyszeniami gospodarczymi i jednostkami organizacyjnymi wspierającymi rozwój miasta; prowadzenie spraw zwiazanych z planowaniem i określaniem polityki przestrzennej miasta oraz ochrony zabytków; planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji miejskich; pozyskiwanie środków pomocowych w tym głównie w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

32 332 60 48

e-mail:

b.brutkowska@pyskowice.pl

pok. 101 (parter)

 

 

 

- Przygotowywanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji; wydawanie postanowień o zgodności projektów podziałów geodezyjnych z ustaleniami mpzp; wydawanie decyzji dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

32 332 60 50

e-mail:

g.macalik@pyskowice.pl

pok. 301 (II piętro)

- Prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem i realizacją wybranych inwestycji miejskich, w szczególności dotyczących budowy dróg oraz uzbrojenia terenu; sprawowanie nadzoru nad realizacją przeglądów wymaganych Prawem budowlanym dla budynku Urzędu Miejskiego; przygotowywanie wniosków o środki pomocowe ze źródeł pozabudżetowych dla prowadzonych inwestycji; prowadzenie sprawozdawczości finansowej Wydziału.

 

32 332 60 47

e-mail:

g.przybyla@pyskowice.pl

pok. 303 (II piętro)

 - Prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem i realizacją remontów, modernizacji i inwestycji w obiektach oświatowych i żłobku, w tym ustalanie i kosztorysowanie zakresu prac modernizacyjno-remontowych; opracowywanie planu remontu placówek oświatowych we współpracy z ich dyrektorami oraz ZOPO; przygotowywanie wniosków o środki pomocowe ze źródeł pozabudżetowych dla prowadzonych inwestycji; zastępowanie naczelnika Wydziału w czasie jego nieobecności.

 

32 332 61 05

e-mail:

m.kolanek@pyskowice.pl

pok. 514 (I piętro)

- Prowadzenie całokształtu prac związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym miasta, koordynacja procedury opracowywania nowych projektów lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta; przygotowywanie dokumentów do naliczania opłat planistycznych.

 

32 332 60 50

e-mail:

t.pasternak@pyskowice.pl

pok. 301 (II piętro)

 - Prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem i realizacją wybranych inwestycji miejskich; przygotowywanie wniosków o środki pomocowe ze źródeł pozabudżetowych dla prowadzonych inwestycji; uzgadnianie dokumentacji technicznej z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego; prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków w zakresie kompetencji miasta.

 

32 332 61 04

e-mail:

a.glodt@pyskowice.pl

pok. 513 (I piętro)

- Prowadzenie całokształtu prac związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym miasta, koordynacja procedury opracowywania nowych projektów lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta; przygotowywanie dokumentów do naliczania opłat planistycznych.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę